Đại Học Mỏ-Địa Chất một trong những trường đào tạo đầu ngành về lĩnh vực hầm mỏ và khoáng sản địa chất của Việt Nam mà còn cả của Đông Nam Á. Trường luôn đi tiên phong trong lĩnh vực của mình và hàng năm đào tạo được hàng ngàn lớp kĩ sư chất lượng cho xã hộ. Bạn đang có khao khat muốn được vào theo học tại ngôi trường này bạn có thể tham khảo các thông tin về ngôi trường, tin gióao dục, tin điểm chuẩn …để mình có sự chuẩn bị tốt nhất hàn trang bước vào trường. Chúc các em thành công !

Diem-chuan-dai-hoc-mo-dia-chat

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Điểm chuẩn Đại Học Mỏ Địa Chất

STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D520604 Kỹ thuật dầu khí A 18.5  
2 D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A 18.5  
3 D520502 Kỹ thuật địa vật lý A 18.5  
4 D520501 Kỹ thuật địa chất A 14.5  
5 D520503 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ A 14.5  
6 D520601 Kỹ thuật mỏ A 15  
7 D520607 Kỹ thuật tuyển khoáng A 15  
8 D480201 Công nghệ thông tin A 14.5  
9 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A 15  
10 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử A 15  
11 D520103 Kỹ thuật cơ khí A 15  
12 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A 15.5  
13 D520320 Kỹ thuật môi trường A 15.5  
14 D340101 Quản trị kinh doanh A 15.5  
15 D340301 Kế toán A 15.5  
16 D520604 Kỹ thuật dầu khí A 14.5  
17 D520502 Kỹ thuật địa vật lý A 14.5  
18 D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A 14.5  
19 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A 14.5  
20 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử A 14.5  
21   Chung cho các mã ngành đào tạo của trường. A 13 Liên thông cao đẳng lên đại học
22 C515901 Công nghệ kỹ thuật địa chất A 10  
23 C515902 Công nghệ kỹ thuật trắc địa A 10  
24 C511001 Công nghệ kỹ thuật mỏ A 10  
25 C340301 Kế toán A 10  
26 C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A 10  
27 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A 10  
28 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 10  
29 C510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A 10  
30 C480201 Công nghệ thông tin A 10  
Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest